Nasz zespół

EWA NIEWIADOMSKA

Właścicielka kancelarii, rzeczoznawca majątkowy, posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 5731, nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 2013 r. Od 2015 r. wpisana na listę rzeczoznawców majątkowych z certyfikatem Związku Banków Polskich, poświadczającym posiadanie kwalifikacji do wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych.

Pełni funkcję biegłego sądowego ds. szacowania nieruchomości, praw do nieruchomości, służebności przesyłu, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu i czynszów przy Sądach Okręgowych w Łodzi, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim.

Z wykształcenia ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach studiów magisterskich ukończyła specjalność „Inwestycje i nieruchomości”, a zdobytą wiedzę pogłębiła następnie na studium podyplomowym z zakresu wyceny.

Pierwsze doświadczenia praktyczne związane z wyceną zdobywała jako studentka w dziale Doradztwa i Wycen warszawskiego oddziału jednej z wiodących międzynarodowych firm świadczących usługi doradcze na rynku nieruchomości komercyjnych. Przez kilka lat, poprzedzających założenie własnej kancelarii, pracowała jako rzeczoznawca majątkowy w jednym z renomowanych łódzkich biur wyceny o ponad 20-letniej tradycji, zdobywając cenne doświadczenie praktyczne z zakresu szacowania nieruchomości, określania wartości ograniczonych praw rzeczowych, analiz rynku i doradztwa związanego z rynkiem nieruchomości.

Wiedzę teoretyczną i praktyczną systematycznie pogłębia na specjalistycznych kursach i szkoleniach (zestawienie najważniejszych z nich mogą Państwo znaleźć pod notką biograficzną).

Rzeczoznawca majątkowy Ewa Niewiadomska jest członkiem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych (ŁSRM), zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz członkiem Łódzkiego Stowarzyszenia Analityków Rynku Nieruchomości. W 2017 r. była członkiem komitetu organizacyjnego XXVI Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, organizowanej przez ŁSRM, a od 2018 r. jest członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Regularnie uczestniczy w konferencjach i wydarzeniach integracyjnych organizowanych przez inne organizacje, skupiające rzeczoznawców majątkowych (jest m.in. zdobywczynią III i II miejsca wśród kobiet w Mistrzostwach Rowerowych Rzeczoznawców Majątkowych, organizowanych w latach 2018 i 2019).

wycena nieruchomości - rzeczoznawca majątkowy - Ewa Niewiadomska - kancelariarm.pl

MAGDALENA DARMASZEK

Magister inżynier kierunku Geodezja i Kartografia ze specjalnością „Kataster i Gospodarka Nieruchomościami” na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Doświadczenie w branży nieruchomości zdobywa nieprzerwanie od 2017 r. Jako Asystentka Rzeczoznawcy Majątkowego i Młodszy Specjalista ds. Wyceny w warszawskich firmach, zajmujących się wyceną, współpracowała przy sporządzaniu projektów operatów szacunkowych nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. W 2019 r. ukończyła praktyki zawodowe z zakresu szacowania nieruchomości w warszawskiej firmie WACETOB.

W grudniu 2019 r. dołączyła do zespołu Kancelarii Rzeczoznawcy Majątkowego EWA NIEWIADOMSKA. Do zadań mgr inż. Magdaleny Darmaszek, Specjalisty ds. nieruchomości, należą m.in.: analiza dokumentacji niezbędnej w procesie wyceny, badanie stanu prawnego nieruchomości, analizy rynku, opracowywanie opinii dotyczących nieruchomości oraz współpraca przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

DANIEL CZERWIŃSKI

Absolwent Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej, kierunku „Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy”.

W Kancelarii od sierpnia 2019 r. Umysł ścisły, analityczny. Odpowiedzialny za bieżące funkcjonowanie biura, a także za wsparcie członków zespołu w przygotowywaniu operatów szacunkowych, opinii dotyczących nieruchomości i analiz rynku. M.in. dzięki niezwykłej sprawności inż. Daniela Czerwińskiego w poruszaniu się po geoportalach i dokumentach planistycznych, jesteśmy w stanie dostarczać Państwu nasze opracowania w możliwie krótkim terminie.