Nasz zespół

EWA NIEWIADOMSKA

Właścicielka kancelarii, rzeczoznawca majątkowy, posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 5731, nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 2013 r. Od 2015 r. wpisana na listę rzeczoznawców majątkowych z certyfikatem Związku Banków Polskich, poświadczającym posiadanie kwalifikacji do wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych.

Pełni funkcję biegłego sądowego ds. szacowania nieruchomości, praw do nieruchomości, służebności przesyłu, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu i czynszów przy Sądach Okręgowych w Łodzi, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim.

Z wykształcenia ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach studiów magisterskich ukończyła specjalność „Inwestycje i nieruchomości”, a zdobytą wiedzę pogłębiła następnie na studium podyplomowym z zakresu wyceny.

Pierwsze doświadczenia praktyczne związane z wyceną zdobywała jako studentka w dziale Doradztwa i Wycen warszawskiego oddziału jednej z wiodących międzynarodowych firm świadczących usługi doradcze na rynku nieruchomości komercyjnych. Przez kilka lat, poprzedzających założenie własnej kancelarii, pracowała jako rzeczoznawca majątkowy w jednym z renomowanych łódzkich biur wyceny o ponad 20-letniej tradycji, zdobywając cenne doświadczenie praktyczne z zakresu szacowania nieruchomości, określania wartości ograniczonych praw rzeczowych, analiz rynku i doradztwa związanego z rynkiem nieruchomości.

Wiedzę teoretyczną i praktyczną systematycznie pogłębia na specjalistycznych kursach i szkoleniach (zestawienie najważniejszych z nich mogą Państwo znaleźć pod notką biograficzną).

Rzeczoznawca majątkowy Ewa Niewiadomska jest członkiem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych (ŁSRM), zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz członkiem Łódzkiego Stowarzyszenia Analityków Rynku Nieruchomości. W 2017 r. była członkiem komitetu organizacyjnego XXVI Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, organizowanej przez ŁSRM, a od 2018 r. jest członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Regularnie uczestniczy w konferencjach i wydarzeniach integracyjnych organizowanych przez inne organizacje, skupiające rzeczoznawców majątkowych (jest m.in. zdobywczynią III i II miejsca wśród kobiet w Mistrzostwach Rowerowych Rzeczoznawców Majątkowych, organizowanych w latach 2018 i 2019).

wycena nieruchomości - rzeczoznawca majątkowy - Ewa Niewiadomska - kancelariarm.pl