O kancelarii

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego EWA NIEWIADOMSKA świadczy profesjonalne usługi z zakresu wyceny nieruchomości oraz szeroko rozumianego doradztwa związanego z rynkiem nieruchomości, zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych. Opracowania naszego autorstwa sporządzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych. Do powierzanych nam zadań podchodzimy odpowiedzialnie, rzetelnie, z najwyższą zawodową starannością i poszanowaniem zasad etyki zawodowej.

Nad należytym wykonaniem usług czuwa właścicielka kancelarii – rzeczoznawca majątkowy Ewa Niewiadomska, posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 5731, nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 2013 r. Od 2015 r. wpisana na listę rzeczoznawców majątkowych z certyfikatem Związku Banków Polskich, poświadczającym posiadanie kwalifikacji do wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych.

Z wykształcenia ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach studiów magisterskich ukończyła specjalność „Inwestycje i nieruchomości”, a zdobytą wiedzę pogłębiła następnie na studium podyplomowym z zakresu wyceny.

Pierwsze doświadczenia praktyczne związane z wyceną zdobywała jako studentka w dziale Doradztwa i Wycen warszawskiego oddziału jednej z wiodących międzynarodowych firm świadczących usługi doradcze na rynku nieruchomości komercyjnych. Przez kilka lat poprzedzających założenie własnej kancelarii, pracowała jako rzeczoznawca majątkowy w jednym z renomowanych łódzkich biur wyceny o ponad 20-letniej tradycji, zdobywając cenne doświadczenie praktyczne z zakresu szacowania nieruchomości, określania wartości ograniczonych praw rzeczowych, analiz rynku i doradztwa związanego z rynkiem nieruchomości.

Wiedzę teoretyczną i praktyczną systematycznie pogłębia na specjalistycznych kursach i szkoleniach (zestawienie najważniejszych z nich mogą Państwo znaleźć na dole strony).

Rzeczoznawca majątkowy Ewa Niewiadomska jest członkiem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych (ŁSRM), zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz członkiem Łódzkiego Stowarzyszenia Analityków Rynku Nieruchomości. W 2017 r. była członkiem komitetu organizacyjnego XXVI Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, organizowanej przez ŁSRM, a od 2018 r. jest członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Pełni funkcję biegłego sądowego ds. szacowania nieruchomości, praw do nieruchomości, służebności przesyłu, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu i czynszów przy Sądach Okręgowych w Łodzi, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

wycena nieruchomości - rzeczoznawca majątkowy - Ewa Niewiadomska - kancelariarm.pl