O kancelarii

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego EWA NIEWIADOMSKA świadczy profesjonalne usługi z zakresu wyceny nieruchomości oraz szeroko rozumianego doradztwa związanego z rynkiem nieruchomości, zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych. Opracowania naszego autorstwa sporządzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych. Do powierzanych nam zadań podchodzimy odpowiedzialnie, rzetelnie, z najwyższą zawodową starannością i poszanowaniem zasad etyki zawodowej.

Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do:

  1. Stosowania zasad bezstronności i poszanowania prawa.
  2. Rzetelności w postępowaniu wobec klienta, w tym przestrzegania tajemnicy zawodowej.
  3. Wykonywania czynności zawodowych w sposób przejrzysty, zrozumiały i czytelny według najlepszej woli i wiedzy.
  4. Odpowiedzialności za powierzone zadania i wykonywania ich z należytą starannością.
  5. Wykonywania tylko takich czynności z zakresu praktyki, co do których posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje zawodowe.
  6. Wykonywania operatów szacunkowych obiektywnie i w sposób wolny od uzależnień od klienta.
  7. Odpowiedzialności za treść i formę opracowań, których jest autorem, a także za wykonywanie czynności zawodowych zaangażowanych przez niego osób trzecich.
  8. Dbałości o godność zawodu.
  9. Reagowania na negatywne zjawiska nieprzestrzegania kodeksu etyki zawodowej przez innego rzeczoznawcę majątkowego.
  10. Uszanowania swojej pracy poprzez proponowanie wynagrodzenia godnego wykonywanego dzieła.

(Kodeks uchwalony na posiedzeniu Rady Krajowej PFSRM 24 września 2008 r. Nr Uchwały 13/08)

Kancelaria działa na łódzkim rynku od 2017 r. i systematycznie się rozwija. Została założona przez rzeczoznawcę majątkowego Ewę Niewiadomską, która przez kilka lat poprzedzających rozpoczęcie własnej działalności zdobywała doświadczenie w zakresie szacowania nieruchomości w jednym z najbardziej uznanych biur wyceny w Łodzi, firmie VALOR ADVISOR Zdzisława Ledzion-Trojanowska.

Dopasowanie usług do potrzeb klienta

Realizując zlecenia od naszych klientów, stawiamy przede wszystkim na kompleksowość i rzetelność, sporządzanych przez nas operatów szacunkowych, opinii doradczych i analiz rynku. Dużą wagę przywiązujemy również do przejrzystości i przystępności naszych opracowań, zdając sobie sprawę, że nie każdy z naszych klientów ma na co dzień do czynienia z rynkiem nieruchomości.

Współpracę z klientem rozpoczynamy od wspólnego ustalenia celu, dla którego sporządzana będzie wycena nieruchomości i dobieramy najodpowiedniejszy dla niego rodzaj i zakres opracowania (operat szacunkowy, opinia, konsultacje). Na każdym etapie realizacji usługi służymy Państwu radą i pomocą.

Skuteczność

Doświadczenie właścicielki kancelarii, rzeczoznawcy majątkowego Ewy Niewiadomskiej, jako biegłego sądowego ds. szacowania nieruchomości i praw do nieruchomości przy Sądach Okręgowych w Łodzi, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim, a także jako biegłego administracyjnego sprawia, że nie boimy się trudnych wyzwań, związanych z wyceną nieruchomości. Rozumiemy wagę jasnej i przekonującej argumentacji dla przyjętych założeń do wyceny, zwłaszcza w opracowaniach, sporządzanych dla celów spornych (zarówno biznesowych jak i prywatnych). Nasze operaty szacunkowe były już wielokrotnie pozytywnie oceniane przez Samorządowe Kolegia Odwoławcze.

Serdecznie zapraszamy do współpracy kancelarie adwokackie, radcowskie, komornicze, doradców restrukturyzacyjnych.

Współpraca

Doceniamy wartość współpracy i wzajemnego wsparcia w ramach własnej grupy zawodowej.  W przypadku rozbudowanych zleceń o krótkim terminie realizacji, wymagających udziału grupy specjalistów, w krótkim czasie jesteśmy w stanie zorganizować dla Państwa zespół kilku wysoko wykwalifikowanych rzeczoznawców majątkowych, z którymi na stałe współpracujemy.

Realizujemy usługi wyceny nieruchomości przede wszystkim na terenie Łodzi i miast do niej przyległych, jak np.: Pabianice, Zgierz, Aleksandrów Łódzki czy Konstantynów Łódzki, a także w innych większych ośrodkach miejskich województwa łódzkiego (jak np.: Sieradz, Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Wieluń, Zduńska Wola) i na okalających je terenach wiejskich. W przypadku usług doradczych oraz wycen nieruchomości komercyjnych i dużych inwestycji mieszkaniowych wielorodzinnych podejmujemy się zleceń również na terenie pozostałych województw.

W przypadkach, gdy wycena dotyczy typowej nieruchomości o funkcji mieszkalnej (lokal mieszkalny, dom jednorodzinny), położonej poza terenem Aglomeracji Łódzkiej, służymy pomocą w znalezieniu rzeczoznawcy majątkowego, działającego na rynku lokalnym. Dzięki uczestnictwu w licznych szkoleniach i konferencjach branżowych, dysponujemy kontaktami do wielu specjalistów z zakresu wyceny nieruchomości z całej Polski.

Współpracujemy również z zaprzyjaźnionymi ekspertami z dziedzin komplementarnych do wyceny nieruchomości, w tym m.in. z: pośrednikami w obrocie nieruchomościami, doradcami kredytowymi, zarządcami nieruchomości, geodetami, notariuszami, adwokatami, radcami prawnymi, biurami księgowymi, specjalistami z zakresu leśnictwa czy budownictwa i wykończenia wnętrz.

Nasza siedziba

Siedziba kancelarii mieści się na 8. piętrze biurowca „Cotton House” przy ul. Sterlinga 27/29, nieopodal pl. Dąbrowskiego, siedziby Sądu Okręgowego w Łodzi i Teatru Wielkiego. Istnieje możliwość zaparkowania samochodu na parkingu strzeżonym przed budynkiem.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia kancelarii i skorzystania z naszych usług!

wycena nieruchomości - rzeczoznawca majątkowy - Ewa Niewiadomska - kancelariarm.pl