O kancelarii

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego EWA NIEWIADOMSKA świadczy profesjonalne usługi z zakresu wyceny nieruchomości oraz szeroko rozumianego doradztwa związanego z rynkiem nieruchomości, zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych. Opracowania naszego autorstwa sporządzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych. Do powierzanych nam zadań podchodzimy odpowiedzialnie, rzetelnie, z najwyższą zawodową starannością i poszanowaniem zasad etyki zawodowej.

Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do:

 1. Stosowania zasad bezstronności i poszanowania prawa.
 2. Rzetelności w postępowaniu wobec klienta, w tym przestrzegania tajemnicy zawodowej.
 3. Wykonywania czynności zawodowych w sposób przejrzysty, zrozumiały i czytelny według najlepszej woli i wiedzy.
 4. Odpowiedzialności za powierzone zadania i wykonywania ich z należytą starannością.
 5. Wykonywania tylko takich czynności z zakresu praktyki, co do których posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje zawodowe.
 6. Wykonywania operatów szacunkowych obiektywnie i w sposób wolny od uzależnień od klienta.
 7. Odpowiedzialności za treść i formę opracowań, których jest autorem, a także za wykonywanie czynności zawodowych zaangażowanych przez niego osób trzecich.
 8. Dbałości o godność zawodu.
 9. Reagowania na negatywne zjawiska nieprzestrzegania kodeksu etyki zawodowej przez innego rzeczoznawcę majątkowego.
 10. Uszanowania swojej pracy poprzez proponowanie wynagrodzenia godnego wykonywanego dzieła.

(Kodeks uchwalony na posiedzeniu Rady Krajowej PFSRM 24 września 2008 r. Nr Uchwały 13/08)

Nad należytym wykonaniem usług czuwa właścicielka kancelarii – rzeczoznawca majątkowy Ewa Niewiadomska, posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 5731, nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 2013 r. Od 2015 r. wpisana na listę rzeczoznawców majątkowych z certyfikatem Związku Banków Polskich, poświadczającym posiadanie kwalifikacji do wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych.

Z wykształcenia ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach studiów magisterskich ukończyła specjalność „Inwestycje i nieruchomości”, a zdobytą wiedzę pogłębiła następnie na studium podyplomowym z zakresu wyceny.

Pierwsze doświadczenia praktyczne związane z wyceną zdobywała jako studentka w dziale Doradztwa i Wycen warszawskiego oddziału jednej z wiodących międzynarodowych firm świadczących usługi doradcze na rynku nieruchomości komercyjnych. Przez kilka lat poprzedzających założenie własnej kancelarii, pracowała jako rzeczoznawca majątkowy w jednym z renomowanych łódzkich biur wyceny o ponad 20-letniej tradycji, zdobywając cenne doświadczenie praktyczne z zakresu szacowania nieruchomości, określania wartości ograniczonych praw rzeczowych, analiz rynku i doradztwa związanego z rynkiem nieruchomości.

Wiedzę teoretyczną i praktyczną systematycznie pogłębia na specjalistycznych kursach i szkoleniach (zestawienie najważniejszych z nich mogą Państwo znaleźć na dole strony).

Rzeczoznawca majątkowy Ewa Niewiadomska jest członkiem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych (ŁSRM), zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz członkiem Łódzkiego Stowarzyszenia Analityków Rynku Nieruchomości. W 2017 r. była członkiem komitetu organizacyjnego XXVI Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, organizowanej przez ŁSRM, a od 2018 r. jest członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Pełni funkcję biegłego sądowego ds. szacowania nieruchomości, praw do nieruchomości, służebności przesyłu, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu i czynszów przy Sądach Okręgowych w Łodzi, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

wycena nieruchomości - rzeczoznawca majątkowy - Ewa Niewiadomska - kancelariarm.pl

Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do:

 1. Stosowania zasad bezstronności i poszanowania prawa.
 2. Rzetelności w postępowaniu wobec klienta, w tym przestrzegania tajemnicy zawodowej.
 3. Wykonywania czynności zawodowych w sposób przejrzysty, zrozumiały i czytelny według najlepszej woli i wiedzy.
 4. Odpowiedzialności za powierzone zadania i wykonywania ich z należytą starannością.
 5. Wykonywania tylko takich czynności z zakresu praktyki, co do których posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje zawodowe.
 6. Wykonywania operatów szacunkowych obiektywnie i w sposób wolny od uzależnień od klienta.
 7. Odpowiedzialności za treść i formę opracowań, których jest autorem, a także za wykonywanie czynności zawodowych zaangażowanych przez niego osób trzecich.
 8. Dbałości o godność zawodu.
 9. Reagowania na negatywne zjawiska nieprzestrzegania kodeksu etyki zawodowej przez innego rzeczoznawcę majątkowego.
 10. Uszanowania swojej pracy poprzez proponowanie wynagrodzenia godnego wykonywanego dzieła.

(Kodeks uchwalony na posiedzeniu Rady Krajowej PFSRM 24 września 2008 r. Nr Uchwały 13/08)