Cennik – wycena nieruchomości (komercyjnych, mieszkaniowych, gruntów niezabudowanych)

Cena każdorazowej wyceny nieruchomości (w formie operatu szacunkowego) lub sporządzenia opinii ustalana jest indywidualnie i zależy od nakładu pracy oraz kosztów, jakie musi ponieść rzeczoznawca majątkowy celem realizacji zlecenia. Zależą one m.in. od następujących czynników:

  • rodzaju i powierzchni nieruchomości,
  • lokalizacji przedmiotu wyceny lub opinii (w tym związanych z nią kosztów dojazdu),
  • celu, dla jakiego sporządzana jest wycena,
  • złożoności stanu prawnego nieruchomości,
  • kosztu dokumentów, które rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest pozyskać w ramach realizacji zlecenia,
  • konieczności wykonania pomiarów na nieruchomości itd.

 

Cennik rzeczoznawcy majątkowego

W poniższej tabeli zestawiono orientacyjne minimalne ceny operatów szacunkowych dla typowych rodzajów nieruchomości. Są to ceny operatów sporządzanych dla podstawowych celów (np. sprzedaż, zakup, zabezpieczenie kredytu), dla nieruchomości typowych w swoim segmencie rynku, położonych w Łodzi i miastach aglomeracji łódzkiej, przy założeniu, że klient dostarczy rzeczoznawcy wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania wyceny nieruchomości:

 Wycena nieruchomości – cennik usług

Rodzaj nieruchomości Cena w zł
Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

(o powierzchni od 500 m2 do 2000 m2)

od 500 zł
działki pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i komercyjną cena ustalana indywidualnie
Wycena nieruchomości lokalowych i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lokal mieszkalny o typowej powierzchni użytkowej

(od 30 m2 do 75 m2)

od 500 zł
lokal użytkowy od 700 zł
Wycena nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym budynek mieszkalny jednorodzinny wolno stojący (wykończony) od 900 zł
budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej (wykończony) od 800 zł
budynek mieszkalny wielorodzinny cena ustalana indywidualnie
Wycena nieruchomości komercyjnych budynki biurowe cena ustalana indywidualnie
budynki magazynowe cena ustalana indywidualnie
budynki produkcyjne cena ustalana indywidualnie
obiekty handlowe cena ustalana indywidualnie
obiekty hotelowe, ośrodki wypoczynkowe cena ustalana indywidualnie
salony samochodowe cena ustalana indywidualnie
inne, w tym o funkcji mieszanej cena ustalana indywidualnie
Wycena ograniczonych praw rzeczowych służebności przesyłu, służebności gruntowe, służebności osobiste, prawo użytkowania cena ustalana indywidualnie

* Powyższy cennik wyceny nieruchomości nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Podane ceny są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).

Wycena nieruchomości nietypowych, jak np. nieruchomości zabytkowe, nieruchomości leśne, gospodarstwa rolne, duże kompleksy zabudowy komercyjnej, a także wycena dla celów innych niż cele podstawowe (sprzedaż, zakup, zabezpieczenie kredytu) ustalana jest w toku indywidualnych negocjacji.

Termin wykonania usługi

Dla nieruchomości lokalowych oraz typowych gruntów niezabudowanych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną: do 5 dni roboczych od dnia dokonania oględzin i przekazania dokumentów.

Dla pozostałych nieruchomości (za wyjątkiem nieruchomości nietypowych): ok. 10 dni roboczych od dnia dokonania oględzin i przekazania dokumentów.

Operat czy opinia?

W przypadku, gdy chcą Państwo poznać wartość posiadanej przez Państwa nieruchomości lub nieruchomości, którą planują Państwo nabyć, a nie jest Państwu potrzebny formalny dokument, jakim jest operat szacunkowy, dobrą i często tańszą alternatywą dla operatu może okazać się opinia o uwarunkowaniach rynkowych funkcjonowania nieruchomości lub konsultacje indywidualne rozliczane godzinowo.

W celu poznania kosztu i terminu wykonania usługi na miarę Państwa potrzeb, zapraszamy do kontaktu z kancelarią.

 

Mogą Państwo również skorzystać z poniższego formularza zapytania ofertowego. Po jego wypełnieniu i wysłaniu do kancelarii, skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia dalszych szczegółów współpracy.
*w przypadku kompleksu budynków, proszę podać łączną powierzchnię użytkową
**w przypadku budynków w budowie lub podlegających przebudowie, proszę podać docelową powierzchnię użytkową